Kontenery Złom

Kontenery Złom

- Pozycja (możliwość dowolnego ustawienia odczytu pozycji w zależności od potrzeb)

- Ruch/ brak ruchu (informacja w czasie rzeczywistym o ruchu lub jego braku w dowolnej przestrzeni czasu)

- Wstrząs lekki/silny (informacja w czasie rzeczywistym o lekkim lub silnym wstrząsie, częste przy załadunku lub rozładunku) 

- Temperatura (poziom oraz możliwość ustawienia przedziału temperatur. Alarm w chwili wyjśćia temp. z przedziału)

- Światło (wskaźnik natężenia światła w luxach. W przypadku otwarcia kontenera lub włamania, alarm o włączniu światła)

- Guzik Alert ( guzik alarmowy można wykorzystać do wielu zawiadomień w zależności od potrzeb)

- Lokalizacja BTS (kiedy brak odczytu z GPS urządzenie lokalizuje pozycję za pomocą wież telekomunikacyjnych)

- Odczyty ( ustawienia dowolnej częstotliowści odczytu danych z kontenera offline)

- Otwarcie/Zamknięcie (informacja w czasie rzeczywistym o otwarciu/zamknięciu drzwi kontenera, czujnik światła)

- Prędkość (odczyt prędkości z poziomu rapoartów)

- Bateria (wskażnik naładowania i statusu ładowania) aplikacja prześlę alarm, kiedy należy naładować urządzenie)

- OTA On The Air (możliwość zmiany ustawień urządzenia zdalnie z poziomu aplikacji)

- BLE (opcjonalnie dodatkowy odczyt z beaconów za pomocą bluetooth)