MONITORING KONTENERÓW


Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która oferuje usługę globalnego monitoringu kontenerów bez konieczności zakupu sprzętu oraz oprogramowania.
Rozwiązania STARCONT do monitorowania wspierają ich użytkowników w efektywnym zarządzaniu strategicznym, operacyjnym i finansowym łańcuchami dostaw, umożliwiając podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Nasza firma eliminuje oparte na kamieniach milowych rozwiązania w zakresie widoczności łańcucha dostaw i zapewnia stały strumień danych na temat lokalizacji i stanu przewożonego ładunku. Zainstalowana zautomatyzowana technologia lokalizowania i wykrywania kontenerów i ładunków multimodalnych zaspokaja potrzebę decydentów w zakresie dostarczania kompleksowych, aktualnych danych wysokiej jakości. Podstawą usługi STARCONT są zgromadzone wiarygodne, niezależne od przewoźnika dane o ładunku na całym świecie. Nasza firma oferuje szeroki zakres usług, które przekształcają łańcuchy dostaw, łącząc najnowszą technologię czujników, duże zbiory danych i sprytną metodologię analizy danych. Oparte na chmurze oprogramowanie STARCONT do monitorowania infrastruktury i łańcucha dostaw umożliwia transformację zebranych danych w przydatne informacje. Usługi firmy STARCONT w zakresie monitorowania ładunków pozwalają naszym klientom skutecznie zarządzać, optymalizować ich operacyjne i finansowe łańcuchy dostaw bez potrzeby inwestowania w aktywa lub technologię.
Usługę monitorowania kontenerów przygotowaliśmy dla firm cyklicznie wysyłających swoje ładunki do odbiorców na całym świecie i chcących szczegółowo znać parametry z kontenera oraz jakość usługi logistycznej.
Dostarczamy globalne rozwiązania telematyczne firmą chcącym rozbudować ofertę własną oraz do tych, które chcą korzystać z naszej technologii bezpośrednio we własnym przedsiębiorstwie, optymalizując w ten sposób koszty oraz poprawiając funkcjonalność i bezpieczeństwo.